Изпити

velo-1

За всеки начинаещ е много важен първия изпит. Съпроведен е от редица емоции и вълнения, като най-важното е, че именно той дава стимул за трениращите. Затова и в повечето случаи при първия изпит се вземат направо 2 степени. А именно:

9 и 8 GUP (жълт колан)
Овладяването на тези степени изисква основни познания в таекуондото:
–    Стойки: джумби соги, черьиот, чучум соги, ап соги и ап куби
–    Чучум соги монтон чириги, ха бом чириги, ту бом чириги, се бом чириги
–    Блокове – аре маки, монтон маки и ольгуль маки.
–    Ритници – ап чао лиги, ануро нери чаги и бакуро нери чаги, ап чаги, дольо чаги, панкал чаги и пандал чаги
–    Пумсе 1 – Те гук Ил Джанг
Също така трениращите трябва да могат да броят на корейски, да знаят основни корейски думи и да знаят какво означава Таекуондо.

 7 GUP (жълт колан с зелена черта)
–    Пумсе 2 – Те гук Иии Джанг
Овладяването на тази степен изисква да се знаят всички блокове, ритници и движения, включени в Пумсе 2.
–    Допълнителните ритници – йоп чаги

6 GUP (зелен колан)
–    Пумсе 3 –  Те гук Сам Джанг (както и по отделно всички блокове, ритници от него)
–    Допълнителните ритници – феро чаги.
–    Самбо дерян – договорен спаринг с 3 стъпки.

5 GUP (зелен колан със синя черта)
–    Пумсе 4 – Те гук Саа Джанг (всички блокове, ритници от него)
–    Допълнителни ритници – дит чаги
–    Самбо дерян – договорен спаринг с 3 стъпки.

4 GUP (син колан)
–    Пумсе 5 – Те гук Оо Джанг (всички блокове и ритници от него по отделно)
–    Допълнителни ритници – тио лиги
–    Иибо дерян – договорен спаринг с 2 стъпки
–    Спаринг – познаване на състезателния правилник.

3 GUP (син колан с червена черта)
–    Пумсе 6 – Те гук Юк Джанг ( всички блокове и ритници от него по отделно)
–    Допълнителни ритници със скок – тимио ап чаги, тимио дольо чаги
–    Спаринг
–    Иибо дерян – договорен спаринг с 2 стъпки

2 GUP (червен колан)
–    Пумсе 7 – Те гук Чил Джанг ( всички блокове и ритници от него по отделно)
–    Допълнителни ритници със скок и въртене – тимио дит чаги, тимио тиолиги
–    Спаринг
–    Ильбо дерян – договорен спаринг с 1 стъпка

За майсторска степен (черен колан) – DAN/POOM изпитът включва:
–    Основна техника – всички стойки, блокове, ритници и движения от всички пумсета до момента
–    Техники за самоотбрана- хосин суль
–    Всички възможни техники за спаринг
–    Пумсе 8 – Тегук Пал джанг и пумсе по избор от Тегук Ил джанг до Тегук Чил джанг, включително (за 1 DAN/POOM); Корио Пумсе и пумсе по избор (за 2 DAN/POOM); Къмга и пумсе по избор (за 3 DAN/POOM)
–    Чупене на дъски със специална техника