Термини

KOREAN TERMINOLOGY

 

 1. КОМАНДИ:
 • Чуль са  – готови
 • Чариот  – внимание (мирно)
 • Кьонг не – поклон
 • Ан джо – седни
 • Мук юн – медитирай
 • Е ла сут – стани
 • Чун би – готови (внимание)
 • Си джак – начало (започни)
 • Паро – върни се в основна позиция (джун би)
 • Шиьо – разпусни (почивай)
 • Гъман – спри
 • И ди уа – ела тук
 • Бали бали – бързо
 • Ку ю хан – тихо
 • Дора – обърни се
 • Диро – тръгни на зад
 • Диро дора – кръгом
 • Пон тай – обърни се
 • Апоро – тръгни на пред
 • Самбако – смяна
 • Таше – повтори
 • Кук ки ап техан кьонгне – поклон към националния флаг
 1. ПОЗДРАВИ:
 • Наа – да
 • Ан йо – не
 • Кон са хам ни даа – благодаря за урока
 • Ми он хом ни даа – извинявам се (съжалявам)
 • Ко моп ким ни да – благодаря
 • Чун мун айо – добре дошли
 • Я бо са йо – здравейте
 • Ан йонг ха сим ни каа – добро (утро, ден, вечер) как сте?
 • Ан йонг ха си йо – здравейте.как сте?
 • Ан йонг хи кай сай йо – останете в мир
 • Ан йонг хи ка сай йо – вървете в мир
 1. ИМЕНА И ТИТЛИ:
 • Дан – степен (черен колан)
 • Ю дан ча – носител на черен колан
 • Гуп – степен под черен колан
 • Ю гуп ча – носител на степен под черен колан
 • Са бум ним – инструктор
 • Куан джунг ним – президент на клуб
 • Кук са ним – национален треньор
 1. РЪЦЕ:

  – УДАРНИ ЧАСТИ:

 • Сон – ръка
 • Сон кал – ръка нож
 • Сон кут – върха на пръстите
 • Сон кал дънг – обърната ръка нож
 • Батан сон – длан
 • Куон – юмрук ( да разрушиш с юмрук)
 • Ап джумок – предна част на юмрука
 • Дън джумок – гръб на юмрука
 • Йоп джумок – странична част на юмрука (юмрук чук)
 • Пал куп – лакът
 • Териги – попадение
 • Чириги – удар с ръка
 • Пон тай чириги – удар с връщане на ръката

– БЛОКОВЕ:

 • Маки – блок
 • Пал мок маки – блок с вънщната част на предмишницата
 • Ан пал мок маки – блок с вътрещната част на предмишницата
 • Аре маки – долен блок
 • Ольгуль маки – горен блок
 • Момтонг маки – среден блок
 • Хечо маки – блок в двете страни (с две ръце)
 • Батансонг маки – блок с дланта
 • Хан сон наль момтонг маки – блок с външната част на ръката с отворена длан

– УДАРИ С РЪЦЕ:

 • Момтонг банде чириги – удар с различни крак/ръка
 • Момтон баро чириги – удар с едноименни крак/ръка
 • Хам бом, ду бом, сан бом чириги – един, два, три удара с ръка напред
 • Дън джумок чиги – удар с горната част на юмрука
 • Бакат чиги – удар в страни
 • Апе чиги – удар напред
 • Ме джумок чиги – удар чук
 • Пийон сон кут чириги – удар с върха на пръстите на ръката
 • Сонналь мок чиги – удар с отворена ръка във врата
 • Джумок йоп чириги – удар чук на страни

    – УДАРНИ ЧАСТИ НА КРАКАТА:

 • Чаги – ритам
 • Ап чук – възглавничка на стъпалото
 • Дит чук – пета
 • Бал нал – резеца на стъпалото
 • Муруп – коляно

  – РИТНИЦИ:

 • Ап чаги – ритник напред
 • Йоп чаги – ритник настрани
 • Дольо чаги – кръгообразен ритник напред
 • Хурио чаги – ритник кука
 • Дит чаги – ритник назад
 • Нерио чаги – ритник надолу
 • Миро чаги – бутащ (тласкащ) ритник
 • Момдольо (тиолиги) чаги – удар с въртене
 • Подо лиги – мах нагоре с прав крак
 1. СТОЙКИ:
 • Чун би соги – основна позиция ( ширина на раменете)
 • Моа соги – събрани пети
 • Ап соги – предна къса позиция ( ширина една крачка)
 • Ап куби – предна дълбока позиция ( две ширини на раменете)
 • Дит куби – задна позиция ( тежестта на тялото 70% на задния крак)
 • Гобирую соги – позиция на щъркела
 • Пьон хьо – предна къса позиция (пръстите на задното стъпало са обърнати на страни)
 • Ап коа соги – кръстосана позиция ( тежеста е на предния крак)
 • Дит коа соги – кръстосана позиция ( тежеста е на задния крак)
 • Бом соги – тигрова позиция
 1. СПАРИНГ
 • Самбо дерян – три стъпков договорен спаринг
 • Ибо дерян – двустъпков договорен спаринг
 • Илбо дерян – едностъпков договорен спаринг
 • Ча ю дерян – свободен спаринг
 • Хо син суль – самоотбрана
 • Гйок па – тест за чупене
 • Кибон суль – основна техника
 • Чил сик суль – техники на душене
 • Нак суль – техники на падане
 • Ту суль – техники на хвърляне
 • Хиел до суль – техники във витални точки
 • Куон джел суль – техники за разпускане
 1. ОСНОВНИ ТЕРМИНИ
 • До бок – униформа
 • Тае – крак, атака, ритам
 • Куон – ръка, удрям
 • До – път, начин, система
 • Тае Куон До – пътят на атаката с крака и ръце
 • Дии – колан
 • Кук ки – национален флаг
 • Уон ки – флаг на федерацията
 • Пумсе – форма
 1. ОРЪЖИЯ:
 • Му ки – оръжие
 • Джи панг и – тояга
 • Тан бонг – къса пръчка
 • Джунг бонг – средна пръчка
 • Джанг бонг – дълга пръчка
 • Кал – нож
 • Гум – меч
 • И чуль бонг – нунчако
 • Нат – сърп
 • Ча ру – палка (тип полицейска)
 • Чанг – копие
 • Фо бак – въже
 1. ПУМСЕ
 • Тегук – величие на безкрайността
 • Ил джанк – яснота и активност под небето
 • И джанк – радост и веселие
 • Сам джанк – огън
 • Саа джанк – гръмотевица, мълния
 • О джанк – вятър, мекота, нежност
 • Юк джанк – вода
 • Чил джанк – спокойна гора
 • Пал джанк – земя
 • Корио пумсе – Корея
 • Кум га пумсе – елмаз
 • Те бек пумсе – няма превод
 • Пионуон пумсе – равнина
 • Сипджин пумсе – десет
 • Джитай пумсе – земя
 • Чонуон пумсе – небе
 • Хансо пумсе – вода
 • Ил е пумсе – единственост
 1. БРОЕНЕ
 • хана – едно
 • туль – две
 • сет – три
 • нет – четири
 • тасот – пет
 • ясот – шест
 • ильгоп – седем
 • йодоль – осем
 • ахоп – девет
 • йоль – десет
Call Now Button