Термини

Корейска терминология

1.КОМАНДИ:
Чуль са – готови
Чариот – внимание (мирно)
Кьонг не – поклон
Ан джо – седни
Мук юн – медитирай
Е ла сут – стани
Чун би – готови (внимание)
Си джак – начало (започни)
Паро – върни се в основна позиция (джун би)
Шиьо – разпусни (почивай)
Гъман – спри
И ди уа – ела тук
Бали бали – бързо
Ку ю хан – тихо
Дора – обърни се
Диро – тръгни на зад
Диро дора – кръгом
Пон тай – обърни се
Апоро – тръгни на пред
Самбако – смяна
Таше – повтори
Кук ки ап техан кьонгне – поклон към националния флаг

2.ПОЗДРАВИ:
Наа – дa
Ан йо – не
Кон са хам ни даа – благодаря за урока
Ми он хом ни даа – извинявам се (съжалявам)
Ко моп ким ни да – благодаря
Чун мун айо – добре дошли
Я бо са йо – здравейте
Ан йонг ха сим ни каа – добро (утро, ден, вечер) как сте?
Ан йонг ха си йо – здравейте.как сте?
Ан йонг хи кай сай йо – останете в мир
Ан йонг хи ка сай йо – вървете в мир

3. ИМЕНА И ТИТЛИ:
Дан – степен (черен колан)
Ю дан ча – носител на черен колан
Гуп – степен под черен колан
Ю гуп ча – носител на степен под черен колан
Са бум ним – инструктор
Куан джунг ним – президент на клуб
Кук са ним – национален треньор

4. РЪЦЕ:
Ударни части:
Сон – ръка
Сон кал – ръка нож
Сон кут – върха на пръстите
Сон кал дънг – обърната ръка нож
Батан сон – длан
Куон – юмрук ( да разрушиш с юмрук)
Ап джумок – предна част на юмрука
Дън джумок – гръб на юмрука
Йоп джумок – странична част на юмрука (юмрук чук)
Пал куп – лакът
Териги – попадение
Чириги – удар с ръка
Пон тай чириги – удар с връщане на ръката

Блокове:
Маки – блок
Пал мок маки – блок с вънщната част на предмишницата
Ан пал мок маки – блок с вътрещната част на предмишницата
Аре маки – долен блок
Ольгуль маки – горен блок
Момтонг маки – среден блок
Хечо маки – блок в двете страни (с две ръце)
Батансонг маки – блок с дланта
Хан сон наль момтонг маки – блок с външната част на ръката с отворена длан

Удари с ръце:
Момтонг банде чириги – удар с различни крак/ръка
Момтон баро чириги – удар с едноименни крак/ръка
Хам бом, ду бом, сан бом чириги – един, два, три удара с ръка напред
Дън джумок чиги – удар с горната част на юмрука
Бакат чиги – удар в страни
Апе чиги – удар напред
Ме джумок чиги – удар чук
Пийон сон кут чириги – удар с върха на пръстите на ръката
Сонналь мок чиги – удар с отворена ръка във врата
Джумок йоп чириги – удар чук на страни

5. УДАРНИ ЧАСТИ НА КРАКАТА
Чаги – ритам
Ап чук – възглавничка на стъпалото
Дит чук – пета
Бал нал – резеца на стъпалото
Муруп – коляно

Удари с крака:
Ап чаги – ритник напред
Йоп чаги – ритник настрани
Дольо чаги – кръгообразен ритник напред
Хурио чаги – ритник кука
Дит чаги – ритник назад
Нерио чаги – ритник надолу
Миро чаги – бутащ (тласкащ) ритник
Момдольо (тиолиги) чаги – удар с въртене
Подо лиги – мах нагоре с прав крак

6. СТОЙКИ:
Чун би соги – основна позиция ( ширина на раменете)
Моа соги – събрани пети
Ап соги – предна къса позиция ( ширина една крачка)
Ап куби – предна дълбока позиция ( две ширини на раменете)
Дит куби – задна позиция ( тежестта на тялото 70% на задния крак)
Гобирую соги – позиция на щъркела
Пьон хьо – предна къса позиция (пръстите на задното стъпало са обърнати на страни)
Ап коа соги – кръстосана позиция ( тежеста е на предния крак)
Дит коа соги – кръстосана позиция ( тежеста е на задния крак)
Бом соги – тигрова позиция

7. СПАРИНГ
Самбо дерян – три стъпков договорен спаринг
Ибо дерян – двустъпков договорен спаринг
Илбо дерян – едностъпков договорен спаринг
Ча ю дерян – свободен спаринг
Хо син суль – самоотбрана
Гйок па – тест за чупене
Кибон суль – основна техника
Чил сик суль – техники на душене
Нак суль – техники на падане
Ту суль – техники на хвърляне
Хиел до суль – техники във витални точки
Куон джел суль – техники за разпускане

8. ОСНОВНИ ТЕРМИНИ
До бок – униформа
Тае – крак, атака, ритам
Куон – ръка, удрям
До – път, начин, система
Тае Куон До – пътят на атаката с крака и ръце
Дии – колан
Кук ки – национален флаг
Уон ки – флаг на федерацията
Пумсе – форма

9. ОРЪЖИЯ:
Му ки – оръжие
Джи панг и – тояга
Тан бонг – къса пръчка
Джунг бонг – средна пръчка
Джанг бонг – дълга пръчка
Кал – нож
Гум – меч
И чуль бонг – нунчако
Нат – сърп
Ча ру – палка (тип полицейска)
Чанг – копие
Фо бак – въже

10. ПУМСЕ
Тегук – величие на безкрайността
Ил джанк – яснота и активност под небето
И джанк – радост и веселие
Сам джанк – огън
Саа джанк – гръмотевица, мълния
О джанк – вятър, мекота, нежност
Юк джанк – вода
Чил джанк – спокойна гора
Пал джанк – земя

Корио пумсе – Корея
Кум га пумсе – елмаз
Те бек пумсе – няма превод
Пионуон пумсе – равнина
Сипджин пумсе – десет
Джитай пумсе – земя

Чонуон пумсе – небе
Хансо пумсе – вода
Ил е пумсе – единственост

11. БРОЕНЕ
хана – едно
туль – две
сет – три
нет – четири
тасот – пет
ясот – шест
ильгоп – седем
йодоль – осем
ахоп – девет
йоль – десет